Sluit je aan

AVVN & De Tuinliefhebber

Ontvang je De Tuinliefhebber omdat je vereniging lid is van AVVN, geef dan de adreswijziging aan je vereniging door. Je kunt eenvoudig herkennen of je De Tuinliefhebber via je vereniging ontvangt. In dat geval staat de naam van de vereniging boven je adres op De Tuinliefhebber. 

Heb je rechtstreeks bij ons een abonnement op de De Tuinliefhebber afgesloten of ben je een relatie van ons, geef dan de adreswijziging via ons contactformulier door. Vermeld daar zowel het oude als het nieuwe adres.

Een abonnement op De Tuinliefhebber kun je jaarlijks opzeggen. Je hoeft daarvoor alleen ons contactformulier in te vullen. Geef daarbij aan vanaf wanneer wij het abonnement moeten stop zetten. Opzeggen kan ook telefonisch.

Ontvang je De Tuinliefhebber omdat je vereniging lid is van het AVVN? Neem dan contact op met het bestuur of de ledenadministratie op je adres te controleren. Daarnaast kun je ons contactformulier invullen en wij zenden een exemplaar na. 

Heeft je zelf een abonnement afgesloten, vul dan contactformulier in. Geeft in dat geval je adresgegevens door, zodat wij deze kunnen controleren. Wij zenden een exemplaar na.

Wij hebben een speciale website opgesteld over de veranderingen binnen AVVN. Dit is de website SPIT. SPIT staat voor Samen Plezier In Tuinieren.  

AVVN-Medewerkers werken samen met vrijwilligers in teams om de veranderingen uit te werken. Zelf meewerken aan een klus? Kijk welke klussen er zijn en neem contact op met de regisseur van de desbetreffende klus.

Het AVVN brengt twee digitale nieuwsbrieven uit. Dit zijn:

  • Nieuwsbrief Natuurlijk Tuinieren van de Vriendenkring Natuurlijk Tuinieren
  • AVVN-nieuws

In de nieuwsbrief Natuurlijk Tuinieren geven wij tips en informatie over alles dat met natuurlijk tuinieren te maken heeft, informatie over beurzen, tuinmarkten en andere activiteiten, informatie over boeken e.d.

AVVN-nieuws geeft nieuws over AVVN, ontwikkelingen op het gebied van tuinieren en tuinverenigingen e.d. Via deze nieuwsbrief verspreiden wij ook documenten van en over AVVN.

Onderaan deze pagina kun je je aanmelden voor de nieuwsbrieven.

Een vereniging kan lid worden van het AVVN. De contributie, die een vereniging betaalt, wordt gebaseerd op het aantal tuinleden. Per tuinlid betaalt een vereniging in 2020 € 26,--. De vereniging kan ook kandidaat/wachtlijstleden aanmelden. De contributie is daarvoor € 13,-- per persoon. Meer weten over het AVVN-lidmaatschap? Neem dan met ons contact op via het contactformulier of door een e-mail te sturen.

AVVN is een federatie van verenigingen en bonden. Deze rechtspersonen, zo’n 215 in getal, zijn onze leden. Individuele tuinleden van onze verenigingen en bonden zijn daarmee geen lid van ons. Ze kunnen als individu geen beroep doen op onze advisering en bijstand. Dat kan alleen het bestuur. Maar de tuinleden genieten wel voordelen van het lidmaatschap van hun vereniging. Het AVVN komt immers op voor de belangen van de vereniging en daarmee voor alle tuinleden. Wij zetten ons in voor het onbekommerd tuinplezier van iedereen. Denk aan behoud van de tuinen als die bedreigd worden. Denk aan een langlopende huurovereenkomst met betaalbare huurprijzen. Of denk aan cursussen of workshops die we aan de verenigingen aanbieden.

Tuinleden ontvangen ook automatisch op hun huisadres ons vaktijdschrift De Tuinliefhebber. Ze kunnen gebruik maken van kortingen op onze producten. Ze vallen als vrijwilliger onder onze collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Ze kunnen via ons een aantrekkelijke tuinhuisverzekering afsluiten.

Neem als bestuur gerust contact met ons op om je te laten voorlichten over de voordelen van het lidmaatschap. Ben je overtuigd, dan agendeert je het lidmaatschap voor de Algemene Ledenvergadering. Wij kunnen je desgewenst in dit proces begeleiden. Als de leden zich uitgesproken hebben voor het lidmaatschap, stuur je ons een officiële aanvraag.

Het lidmaatschap van het AVVN is een bewuste en goed overdachte keuze die gemaakt wordt door de leden in de Algemene Ledenvergadering. Verenigingen zijn bijna altijd lid geworden vanwege twee grondgedachten: om hun eigen doelstellingen te helpen verwezenlijken en om het algemeen belang van het Samen Tuinieren. Onze verenigingen en hun leden zijn solidair met elkaar. Het lidmaatschap opzeggen is niet iets dat je dan lichtvaardig doet. Als er twijfels zijn bij bestuur of bij de leden, komen we graag op gesprek om te kijken waar de schoen knelt. Misschien is er behoefte aan een andere oplossing dan het opzeggen van het lidmaatschap. Vaak komen we tot een voor alle partijen goede oplossing.

Wil de vereniging écht het lidmaatschap opzeggen, dan zal net als bij aantreding, de Algemene Ledenvergadering daar een uitspraak over moeten doen. De opzeggingsbepalingen staan in de AVVN-statuten onder artikel 6 nader vermeld.

De AVVN-statuten en het huishoudelijk reglement kun je hier downloaden.

AVVN staat voor Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland. Wij zijn in 1928 opgericht. In de tussentijd is er veel veranderd, ook bij ons. Maar onze naam is nog hetzelfde.