Sluit je aan

Buurt- en volkstuin

Voor groepen
Een tuinenpark kan bestaan uit moestuinen, een gemeenschappelijke tuin, combituinen en/of siertuinen en hoeft niet per definitie een grote oppervlakte te hebben. Bij de aanpassingen van een bestaand tuinenpark zullen de ontwikkelingen geleidelijk moeten geschieden. In sommige gevallen zal overleg met de gemeente noodzakelijk zijn. Ga er daarbij niet op voorhand vanuit dat de gemeente niet mee zal werken.

Het is voor bezoekers aantrekkelijk om door een tuinenpark te lopen als er ook wat te zien is. Tunnels van hoge hagen en hoge schuttingen moeten daarbij vermeden worden. Zorg daarom dat individuele tuinen dergelijke afscheidingen aan de padzijde niet hebben. In het bijzonder nutstuinen worden aantrekkelijker als er meer faciliteiten voor bezoekers aanwezig zijn.

Voor gemeenten
Bij de aanleg van een nieuw tuinenpark geldt de regel ''een nieuw begin biedt nieuwe kansen". Nieuwe tuinenparken moeten niet langer volgens het principe van gescheiden functies worden aangelegd. Houd bij de aanleg en inrichting rekening met flexibele ruimtes, die in latere instantie alsnog kunnen worden ingericht. Om een gezond ecologisch systeem te creëren is het wenselijk om waterpartijen - van behoorlijke omvang- in te vullen.

Samen beleven
Zowel voor een gemoderniseerd als een geheel nieuw tuinenpark geldt dat met verschillende voorzieningen ook verschillende soorten mensen met hun eigen achtergronden, belangen en/of culturen het park zullen gebruiken. Het is verstandig om hier bij voorbaat in de aanpak en planning rekening mee te houden om wederzijds onbegrip te voorkomen. Een kant en klare handleiding is hiervoor niet te geven. Uitgangspunten verschillen per groep en per gemeente. Belangrijk is en blijft altijd een goede, regelmatige en open communicatie.

Belastingdienst
Steeds meer gemeenten vragen groepen hun clubgebouw open te stellen voor andere doelgroepen. Helaas kijkt de Belastingdienst iets anders aan tegen deze mogelijke gastvrijheid van groepen. Is er twijfel over of een clubgebouw voor een bepaald doel of door een bepaalde groep mag worden gebruikt, vraag dan een deskundige op dit gebied om advies. AVVN heeft deze deskundigheid in huis. Natuurlijk kan een groep de afweging maken om na overleg met de Belastingdienst omzetbelasting af te dragen over een meer commercieel gebruik van het gebouw. Let daarbij ook altijd op de voorwaarden die een gemeente stelt bij eventuele verhuur, bestemmingsplanvoorwaarden en vergunningen.