Sluit je aan

Coronavirus en samen tuinieren

Suggesties, adviezen en tips voor spelregels

Utrecht, 18 november 2020

Sinds maart grijpt het coronavirus in Nederland om zich heen. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, moeten we ons allemaal aan specifieke voorschriften houden. Bijvoorbeeld: blijf thuis bij verkoudheidsklachten en houd 1,5 meter afstand van elkaar. Sinds maart hebben we allemaal, ook volkstuinders en volkstuinverenigingen, vanuit de overheid te maken gehad met anti-coronamaatregelen. Stapje voor stapje zijn die vanaf mei versoepeld en vanaf augustus weer aangescherpt.

Met ingang van 19 november is het tijdelijke verzwaringspakket niet meer van kracht en zijn we weer in de gedeeltelijke lockdown, waarvan vooralsnog de verwachting is dat die tot in ieder geval midden december duurt.

Veilig tuinieren in de anderhalvemetersamenleving: hoe organiseer je dat als tuinvereniging?
Samen tuinieren in coronatijd doe je door de maatregelen en adviezen van de rijksoverheid te volgen. Die vormen het uitgangspunt voor de regels van een tuinvereniging. Op de website van de rijksoverheid vind je de meest actuele maatregelen. Houd deze website goed in gaten omdat de overheidsmaatregelen regelmatig veranderen. De regels van een vereniging mogen nooit losser zijn dan die van de rijksoverheid. 

Suggesties, adviezen en tips voor spelregels
AVVN heeft suggesties, adviezen en maatregelen voor tuinverenigingen op een rij gezet in een overzicht. Dit overzicht updaten wij regelmatig (zie datum van dit bericht)  en kun je hier downloaden. 

Twijfels over bepaalde maatregelen? Behoefte aan advies?
Neem gerust contact met ons op via info@avvn.nl

Vanwege de anti-coronamaatregelen was en is het lastig tot onmogelijk om een fysieke Algemene Ledenvergadering te houden. Terwijl de Wet en Statuten bepalen dat dit binnen zes maand na afloop van het boekjaar moet gebeuren. Wat nu?

Uitstel ALV dankzij Tijdelijke Wet

De Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid maakt het mogelijk om de termijn van zes maand te verlengen naar tien maand na afloop van het boekjaar. De ALV moet dus voor 1 november gehouden worden.  

Leden wel alvast informeren

Ondanks dat de ALV pas later plaatsvindt, is het wel belangrijk dat u leden informeert. Jaarstukken en andere relevante documenten kunt u alvast met hen delen. Bij AVVN doen we dat bijvoorbeeld via een aparte online pagina.

Organiseer een online ALV

Dankzij de Tijdelijke Wet kan de ALV ook online georganiseerd worden.  Na de op 29 september 2020 aangescherpte kabinetsmaatregelen is het voor veel clubs de laatste kans om nog aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.  Download hier ons advies over en handvatten voor de online ALV.

Het AVVN-congres in Congrescentrum Antropia in Driebergen dat op 20 juni 2020 gepland stond, is verplaatst naar 28 november. Dit in verband met de coronacrisis. We willen de gezondheidsrisico’s voor de deelnemers en de vrijwilligers en medewerkers zoveel mogelijk beperken en de verspreiding van het Covid-19 virus daar waar het kan tegengaan. De secretariaten van onze verenigingen en bonden zijn over de verplaatsing ingelicht.

Bij AVVN staat altijd de veiligheid en gezondheid van iedereen voorop: onze leden, vrijwilligers, medewerkers en externe adviseurs. Hoe gaan we daar in deze coronatijd mee om? Heel verstandig natuurlijk. Download hier de voorzorgsmaatregelen voor afspraken met AVVN-ers.  

Lekker buiten zijn, met je handen in de aarde, je hoofd leegmaken: dat kun je perfect doen in de volkstuin. Sinds de corona-uitbraak zijn we veel thuis en hebben we (nog) meer behoefte aan 'buiten'. Wij zien die toenemende buitenbehoefte op verschillende manieren terug. Onder andere in de vele media-aandacht voor volkstuinieren.

Nieuwsgierig naar alle artikelen en uitzendingen? Je kunt ze op onze website lezen en terugkijken.