Sluit je aan

Coronavirus en samen tuinieren

Suggesties, adviezen en tips voor spelregels

Utrecht, 25 juni 2020

Sinds maart grijpt het coronavirus in Nederland om zich heen. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, moeten we ons allemaal aan specifieke voorschriften houden. Bijvoorbeeld: blijf thuis bij verkoudheidsklachten. Op 24 juni 2020 kondigde het kabinet een voorlopig verdere versoepeling van de maatregelen aan. We hebben weer wat meer bewegingsvrijheid geregen. 

Veilig tuinieren in de anderhalvemetersamenleving: hoe organiseer je dat als tuinvereniging?
Samen tuinieren in coronatijd doe je door de maatregelen en adviezen van de rijksoverheid te volgen. Die vormen het uitgangspunt voor de regels van een tuinvereniging. Op de website van de rijkoverheid vindt u de meest actuele maatregelen. Houd deze website goed in gaten omdat de overheidsmaatregelen regelmatig veranderen. De regels van een vereniging mogen nooit losser zijn dan die van de rijksoverheid. 

Suggesties, adviezen en tips voor spelregels
AVVN heeft suggesties, adviezen en maatregelen voor tuinverenigingen op een rij gezet in een overzicht. Dit overzicht updaten wij regelmatig (zie datum van dit bericht)  en kunt u hier downloaden. 

Twijfelt u over bepaalde maatregelen? Heeft u behoefte aan advies?
Neem gerust contact met ons op via info@avvn.nl

Vanwege de anti-coronamaatregelen kunt u als bestuur geen (fysieke) Algemene Ledenvergadering houden. Terwijl de Wet en Statuten bepalen dat dit binnen zes maand na afloop van het boekjaar moet gebeuren. Wat nu?

Uitstel ALV dankzij spoedwet

Dankzij een onlangs aangenomen spoedwet krijgt u als bestuur meer tijd (maximaal vier maanden) voor het organiseren van een ALV. De spoedwet maakt het mogelijk om de ALV uiterlijk tien maanden na afloop van het boekjaar te laten plaatsvinden.

Leden wel alvast informeren

Ondanks dat de ALV pas later plaatsvindt, is het wel belangrijk dat u leden informeert. Jaarstukken en andere relevante documenten kunt u alvast met hen delen. Bij AVVN doen we dat bijvoorbeeld via een aparte online pagina.

Organiseer een online ALV

Dankzij de spoedwet kunt u een ALV ook online organiseren. Dit kan met behulp van verschillende (online) programma’s/diensten. AVVN onderzoekt op dit moment welk programma/aanbieder het meest geschikt is voor tuinverenigingen. Wij delen graag onze bevindingen en tips. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een online ALV, stuurt u dan een e-mail.  Vermeld daarbij s.v.p. de naam van de vereniging, de contactpersonen en e-mailadres.

Het AVVN-congres in Congrescentrum Antropia in Driebergen dat op 20 juni 2020 gepland stond, is verplaatst naar 28 november. Dit in verband met de coronacrisis. We willen de gezondheidsrisico’s voor de deelnemers en de vrijwilligers en medewerkers zoveel mogelijk beperken en de verspreiding van het Covid-19 virus daar waar het kan tegengaan. De secretariaten van onze verenigingen en bonden zijn over de verplaatsing ingelicht.

Bij AVVN staat altijd de veiligheid en gezondheid van iedereen voorop: onze leden, vrijwilligers, medewerkers en externe adviseurs. Hoe gaan we daar in deze coronatijd mee om? Heel verstandig natuurlijk.  Download hier de voorzorgsmaatregelen voor afspraken met AVVN-ers.