Sluit je aan

Diervriendelijk tuinieren

In de tuin hebben planten niet het rijk alleen. Het dierenleven floreert tussen de bloemen, onder de struiken, in de bomen en vooral in de bodem. In de bovenste 10 cm leven per m2 gemiddeld 80 regenwormen, 50 slakken en pissebedden en 300 duizend- en miljoenpoten.

Meer in het oog springend zijn de vogels, vooral in de lente en de donkere maanden, de vlinders met warm weer en zoemende nectardrinkers als bijen en hommels. Is er water in of nabij de tuin? Dan zijn er vast ook kikkers, salamanders en padden. Zoogdieren als de egel kunnen ook geregeld een bezoek aan de tuin brengen. Hoe gevarieerder de inrichting en plantenassortiment van de tuin, des te soortenrijker zal het dierenleven zijn. 

Het leuke van tuinieren is dat we bezig zijn met een levend geheel. Met de planten in de tuin, maar ook met alle beestjes die daarbij horen. En hoewel we met sommige blijer zijn dan met andere, allemaal hebben ze hun rol in het ecologisch systeem. Vaak zijn het ruimers in de tuin: wormen, pissebedden en slakken verwerken veel dood blad en plantendelen tot voedzame mest.

Luizen belagen vaak vooral die planten die het toch al niet zo goed doen. En rupsen kunnen wat schade doen aan onze planten, maar zonder rupsen geen vlinders! Deze vaak schitterende insecten zorgen, net als hommels en bijen, voor de bevruchting van onze gewassen. Een belangrijke functie die niet gemist kan worden.

 Al dat kleine grut dient ook weer als voedsel voor de grotere dieren. Vogels eten heel wat spinnen en insecten, en vooral in de broedtijd ook massa’s rupsen; egels doen zich te goed aan allerlei insecten en slakken; padden en kikkers verorberen massa’s muggen, spinnen en slakjes.

 Zo is onze tuin een geheel van allerlei organismen dat samen zorgt voor een goed evenwicht in de tuin, waarin alles goed gedijt. Het is bovendien heel interessant om je te verdiepen in deze dieren. Je kunt er je voordeel mee doen en er veel plezier aan beleven.

Een tuin voor vogels

Insectvriendelijk groen

Een tuin voor amfibieën en reptielen

Een tuin voor zoogdieren