Sluit je aan

Dit doen wij

Je tuin, da’s pas een hobby. Tuinieren is genieten in je groene paradijsje. Behalve de tuinders zelf, weet niemand dat beter dan AVVN. Ons doel is het zekerstellen van het probleemloze voortbestaan van tuinen en tuinenparken.

Bij ons aangesloten tuinenparken staan we bij met hulp bij onderhandeling, belangenbehartiging, het verstrekken en verlenen van (juridisch) advies & bijstand en het geven van voorlichting & informatie. We maken ons sterk voor deskundigheidsbevordering van bestuursleden en van de tuinders.

Kwaliteitsverbetering staat bij ons voorop, daartoe geven wij cursussen en workshops, organiseren themabijeenkomsten en geven ons vaktijdschrift De Tuinliefhebber uit. We bieden verzekeringen, sommige zijn direct bij het lidmaatschap inbegrepen, zoals de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. Andere zijn facultatief, zoals de tuinhuisverzekering en de  bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Advies en ondersteuning

Samen conflicten oplossen

Workshops en andere bijeenkomsten

En dit doen wij verder nog