Sluit je aan

Downloads

Onderzoek naar buurtmoestuinen en de problemen die de initiatiefnemers tegen komen. Jeroen Kruit en Macel Vijn, Wageningen University & Research

Onderzoen naar de achteruitgang van insecten in Nederland door Theo Zeegers, Wouter van Steenis, Caspar A. Hallmann, Roel van Klink, Rikjan Vermeulen, Paul van Wielink, Henk Spijkers & Eelke Jongejan

Scriptie van Kylie Totté, die een belangrijk deel van haar onderzoek op de Utrechtse tuinenparken met met enkele Utrechtse volkstuinders heeft verricht.

Een overzicht van veel voorbeelden van innovatieve ontwikkelingen op tuinenparken in heel Europa

Factsheet van het Europese project "Urban Allotment Gardens in European Cities - Future, Challenges and Lessons Learned

Projecten op de volkstuinen voor en met kinderen (Engelstalig)

Projecten op de volkstuinen voor en met kinderen (Duitstalig)

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin

A critical reflection on the extent to which they strengthen social cohesion and provide alternative food

Brochure van H+N+S landschapsarchitecten met vernieuwende ontwerpen van tuinenparken (van moestuinparken tot siertuinparken)

De beleidsnotitie 2012 - heden van de gemeente Utrecht.

Beleidsplan van de gemeente Heerhugowaard

Het openstellen van volkstuincomplexen voor buurtbewoners versterkt de sociale samenhang in de wijk. Dat blijkt uit onderzoek dat de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) heeft uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van amateurtuinders Ede (VAT-Ede). Tuinenpark De Koekelt kan de wijk versterken op ecologisch, sociaal, en cultureel gebied. 

Een kleine eeuw inzet en organisatie in het volkstuinwezen (pdf, 2,26 MB),
Niels Wildschut, 2012 onderzoeksstage Kennispunt Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht  

Gemeenschap en participatie Tuinenpark De Koekelt, Lise Alix, 2011 in opdracht van de Wetenschapswinkel Wageningen  

Rapport van de gemeente Zaanstad, januari 2011 

Een onderzoek naar wensen en behoeften van bewoners en organisaties in Ede-Veldhuizen (pfd, 2,5 MB) 

De gezondheid van stedelingen met en zonder volkstuin vergeleken. Resultaten uit het Vitamine G3-onderzoek. (pdf, 166 kB)

Innovatienetwerk (pdf, 10,2 MB) 

De betekenis van tuinenparken in een stedelijke omgeving Wetenschapswinkel Wageningen UR (pdf, 1,2 MB) 

H+N+S landschapsarchitecten

Wetenschapswinkel Wageningen UR (pdf, 2,7 MB) 

Experimenteel onderzoek naar de invloed van tuinieren en activiteiten in een groenkamer op het fysiologisch, affectief en cognitief herstel van stress.
Alterra/Wetenschapswinkel Wageningen UR (pdf, 1,4 MB) 

Een rapport van de Raad voor het landelijk gebied (pdf, 3,1 MB) 

Een artikel uit "Tuin en Landschap" (2007) over het unieke tuinenpark Groenewoud in Utrecht. 

Een onderzoeksrapport van de universiteit Gent (B) in opdracht van Departement Landbouw en Visserij Afdeling Monitoring en Studie.   

De gemeente Den Haag heeft haar volkstuinenbeleid verwoord in de "Nota volkstuinen in Den Haag". Via de website van de Haagse tuinvereniging Zonnegaarde is de nota in te zien. (2007, pdf 6 MB)