Verberg Dit veld is verplicht in te voeren!

Dit veld is verplicht in te voeren!

Verberg Dit veld is verplicht in te voeren!

Wachtwoord vergeten? Vul hier uw e-mailadres in. Je ontvangt een link om een nieuw wachtwoord te creëren.

Error message here!

Terug naar het inlogscherm

Afsluiten
Top

Enkele voorbeelden

Hieronder enkele praktijkvoorbeelden van wat AVVN voor uw vereniging kan betekenen:  

Beëindiging huurovereenkomst

De huurovereenkomst tussen uw vereniging en de gemeente is afgelopen. Samen met u starten wij huuronderhandelingen. De kennis en ervaringen, die wij hebben opgedaan bij onderhandelingen met zo’n 200 gemeenten, komen daarbij uitstekend van pas.

Wij beschikken bijvoorbeeld over een model-huurovereenkomst tussen een vereniging en een gemeente gebaseerd op wat gemiddeld gebruikelijk is bij dergelijke afspraken, zoals een huurperiode van 10 jaar zonder tussentijdse opzeggingsmogelijkheid, een recht van wederinhuur, duidelijke afspraken over huuraanpassingen en goede afspraken over het beheer en onderhoud.

Een goede huurovereenkomst is essentieel voor de rechtspositie van een vereniging. Zekerheid geeft rust binnen de vereniging en maakt het de verenigingen en leden mogelijk om te investeren in de kwaliteit van het tuinenpark en de tuinen.

Opzetten statuten en reglementen

Wij begeleiden verenigingen bij het opzetten van nieuwe statuten. Daarvoor beschikken wij over model-statuten en bijbehorende reglementen.

Bezwaarschriftenprocedures

Wij begeleiden verenigingen en hun leden in het voeren van bezwaarschriftenprocedures tegen waardebeschikkingen en aanslagen in het kader van de Onroerende Zaakbelasting.

Wijziging bestemmingsplan

De gemeente heeft plannen om op uw tuinenpark een nieuwe woonwijk te bouwen, een wijziging van het bestemmingsplan is nodig. Wij helpen u bij het voeren van juridische procedures tegen de wijziging van het bestemmingsplan, van inspraak in raadscommissies en het schrijven van bezwaarschriften tot het in beroep gaan bij de Raad van State.

Is het mogelijk om in goed overleg tot een oplossing te komen, dan geven wij ondersteuning bij de onderhandelingen over een schadeloosstelling voor de vereniging en haar leden, de inrichting van een nieuw tuinenpark en de huurovereenkomst voor het nieuwe tuinenpark.

Het gaat al snel over bedragen die in de tienduizenden euro’s lopen, maar steeds vaker gaat het om bedragen van tonnen of zelfs miljoenen euro’s. Een zware verantwoordelijkheid voor een vrijwillige bestuurder. Betaalbare professionele ondersteuning is daarom geen overbodige luxe.

Nog veel meer...

Regels voor vrijwilligerswerk in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet? Wij hebben een Arbo-handleiding voor tuinverenigingen samengesteld en verzorgen workshops. Verplichte legionellapreventie? Rookverbod in de verenigingsgebouwen? Vragen over horecawetgeving of belastingwetten? Wij geven advies en bijstand.