Sluit je aan

Klussen

Uit ons implementatieplan hebben we een groot aantal 'klussen' gehaald. Klussen zijn een soort projecten die de medewerkers van ons bureau opstarten, begeleiden en invoeren. Een aantal klussen is de afgelopen periode al afgerond. 

Dit zijn:

  • Statutenwijziging 2019
  • Verbeteren ondersteuning voor ledenadministratie E-boekhouden
  • Congres nieuwe stijl 2019 - 73ste AVVN-congres
  • Verbeteren efficiency AVVN

Op dit moment zijn de volgende klussen opgepakt (neem voor meer informatie contact op met de regisseur):

Om ook individuele tuinders onderdeel uit te laten maken van het AVVN richten we een special Community Natuurlijk Tuinieren op.

Regisseur: Herman Vroklage

Hoe kunnen we onze kennis en informatie goed en makkelijk toegankelijk maken, zowel voor intern gebruik als extern. Welke kanalen gebruiken we daarvoor?

Regisseur: Francis Flohr

Welke activiteiten organiseren wij de tweede helft van 2019 en hoe ziet ons programma voor 2020 eruit? En waar organiseren we deze activiteiten.

Regisseur: Thessa Ploos van Amstel

Een visie opstellen op welke wijze we onze boodschap onder de aandacht van diverse groeperingen brengen. Wie willen we bereiken, waarom en langs welke kanalen.

Regisseur: Francis Flohr

Kunnen we de lidmaatschappen meer op maat maken? Welke risico's zitten daaraan? Welke kansen? 

Regisseur: Francis Flohr

Waar kunnen groene bewonersinitiatieven terecht als ze vragen of problemen hebben? Waar kunnen gemeenten en andere overheden en grondeigenaren hun vragen stellen als de ondersteuning willen bij het opstarten van groene bewonersinitiatieven? Wij werken samen met collega organisaties aan een steunpunt.

Regisseur: Francis Flohr

De kwaliteit en veiligheid van de shared service "boekhouding door het AVVN" moet gewaarborgd zijn. Wat is daarvoor nodig?

Regisseur: Francis Flohr

In 2020 zal er naar verwachting een ingrijpende statutenwijziging plaatsvinden, die ook van invloed is op de lidmaatschappen, de organisatiestructuur en de stemverhoudingen.

Regisseur: Francis Flohr

We kijken of het natuurlijk tuinieren en het keurmerk laagdrempeliger kunnen maken, breder en mogelijk ook beschikbaar voor individuen.

Regisseur: Herman Vroklage

Voordat we vrijwilligers werven zetten we een gedegen vrijwilligersbeleid op. Wat vragen wij van onze vrijwilligers en waar mogen zij op rekenen?

Regisseur: Nicole van der Veen

Neem voor meer informatie contact op met Francis Flohr.

Wil je ons een handje helpen?

Waar mogelijk willen we klussen graag samen met mensen uit onze achterban uitwerken en/of uitvoeren. Wil je je aanmelden, vul dat het onderstaande formulier in. Geef in ieder geval aan welke bijdrage je zou willen leveren en/of waar je interesse ligt.

Ook als je ons als vrijwilliger wilt helpen zien wij je bericht graag tegemoet. Door de klussen krijgen onze medewerkers op dit moment erg veel extra werk en hulp bij bijvoorbeeld archivering, telefoondiensten, ondersteuning bij de beoordeling van de drukproef van De Tuinliefhebber zou fantastisch zijn.

Formulier om je aan te melden.

Vul het formulier in en geef aan hoe je ons een handje kunt helpen.