Verberg Dit veld is verplicht in te voeren!

Dit veld is verplicht in te voeren!

Verberg Dit veld is verplicht in te voeren!

Wachtwoord vergeten? Vul hier uw e-mailadres in. Je ontvangt een link om een nieuw wachtwoord te creëren.

Error message here!

Terug naar het inlogscherm

Afsluiten
Top

Stadsplanning

Waarom worden recreatieve voorzieningen naar de dorps- of stadsrand verschoven? Omdat het ruimtegebruik vaak te extensief is, stellen politici, stedenbouwkundigen en planologen. Functies met een extensief ruimtegebruik horen niet thuis in een dorp of stad waar de ruimte schaars is, menen zij. Wij vinden: In plaats van de verplaatsing van functies met een extensief gebruik kan ook worden bestudeerd of het gebruik van deze functies kan worden geïntensiveerd. De huidige voorzieningen zijn vaak in een ander tijdvak aangelegd met andere ideeën en opvattingen en dienen daarmee aan het huidige tijdsbeeld te worden aangepast (renovatie). Net als dorps- of stadsvernieuwingsprojecten moet bekeken worden in hoeverre bestaande recreatieve functies gerevitaliseerd kunnen worden. Van extensief naar intensief gebruik.

Recreatief medegebruik en netwerkplanning zijn bekende begrippen die op het gebied van recreatiebeleid in het buitengebied worden gehanteerd. Onderdeel van deze planningsfilosofie vormen recreatieve knooppunten.

Luchtfoto volkstuinen

Tuinenparken ingebed in Utrecht: midden boven De Driehoek, centraal Tuinenpark Ons Buiten en midden onder nog een klein stukje van De Pioniers.

Deze uitgangspunten kunnen zeer goed in verstedelijkte gebieden worden gebruikt. Door een tuinenpark te combineren met andere recreatieve functies ontstaat een waardevol recreatie- en groen gebied. Door dit recreatieve medegebruik zal de ruimte intensiever gebruikt worden. Geïntegreerd in de wijk voorziet een dergelijk recreatief knooppunt niet alleen in een deel van de recreatie behoefte van de wijk, maar kan het ook de samenhang binnen een wijk vergroten. Via gerichte planning zou binnen een stad een recreatief netwerk of een recreatieve hoofdstructuur moeten ontstaan met de recreatieve knooppunten als schakels die het stedelijke netwerk onderling verbinden.

Met name bij nieuw te ontwikkelen recreatievoorzieningen moet rekening worden gehouden met flexibele onderdelen in het ontwerp. Bij een veranderende vraag kunnen de flexibele onderdelen aangepast worden.

De recreatieve hoofdstructuur kan daarnaast ten dele uitstekend samenvallen met de ecologische hoofdstructuur. Natuurlijk tuinieren op tuinenparken vormt hierbij een gedegen basis. Via een natuurlijk beheer en onderhoud en het creëren van rustige delen in het park kunnen de natuurwaarden, maar ook de educatieve waarden worden versterkt.

Recreatief medegebruik op een tuinenpark, waar kan dan aan gedacht worden? Via onze website willen wij daarbij een handje helpen.

Recreatievoorzieningen kunnen voor een zo breed mogelijk publiek worden ingericht. Op deze manier kan ervoor gezorgd worden, dat in ieder geval de uitgangspunten aanwezig zijn om voor een intensief gebruik te zorgen. Aangezien de stedelijke recreatieve voorzieningen mede een wijkgerichte functie moeten vervullen, moet bij de inrichting van het tuinenpark met de samenstelling van de wijk rekening worden gehouden Door bewust bepaalde doelgroepgerichte onderdelen op te nemen kan het gebruik van het park nog verder geïntensiveerd worden.
Door ervoor te zorgen dat (een deel van) de inrichting flexibel is, kan bij een veranderende samenstelling van de wijk, bijvoorbeeld door vergrijzing of opgroeiende jeugd, de recreatieve voorziening aangepast worden.

Oostenrijk


In Wenen (Oostenrijk) werd een creatieve oplossing voor een woningtekort bedacht – volkstuinders die veel jaren actief hun tuin hadden gebruikt en een bepaalde leeftijd hadden bereikt – mocht hun volkstuin permanent bewonen – mits ze een geschikte woning voor anderen achter lieten.