Sluit je aan

Voor jong en oud

Instuif
Als het tuinenpark de beschikking heeft over een (vrij) ruim vclubgebouw en in een 'grijze' wijk gelegen is, bijvoorbeeld omdat er een relatief grote voorraad seniorenwoningen staat of dat vlak in de buurt een verzorgingstehuis gevestigd is, is het dan geen gouden idee om gedurende een of meerdere dagdelen het gebouw voor hen ter beschikking te stellen als sociale ontmoetingsplaats? De wandeling er heen houdt het lichaam en geest jong.

Er kan niet alleen volstaan worden met openstelling van het clubgebouw. Er moeten ook diverse voorzieningen aanwezig zijn: een leesmap, diverse spelletjes of muziek met liedjes uit de 'oude doos' of licht klassieke muziek en misschien een biljart. De verwarming is bij vochtig of koud weer aan en de koffiebar is open. Houd rekening met goede bereik­baarheid en toegankelijkheid van het clubgebouw voor mensen die slecht ter been zijn en voor rolstoelers. Een gehandicaptentoilet is onmisbaar. 

Niet alle senioren zijn in staat om op eigen gelegenheid en initiatief naar een dergelijke instuif te komen. Met de activiteitenbegeleiding van verzorgings- en verpleegtehuizen kunnen afspraken gemaakt worden om bij tijd en wijle een groep bewoners in het verenigingsgebouw te ontvangen, waar enige ontspannende activiteiten op het programma staan. 

Het idee over een instuif is niet uitsluitend van toepassing op senioren, maar kan voor veel meer doel­groepen toepasbaar zijn. Aan de andere kant is het ook heel goed mogelijk een activiteit of voorziening te organiseren die 'door de doelgroepen' heen loopt.

Knutselwerkplaats
Neem bijvoorbeeld een knutselwerkplaats in overweging. Over het algemeen is op een tuinenpark veel én veelsoortig gereedschap aanwezig, soms ook apparatuur die men als particulier niet zal aanschaffen. Een freesmachine of een lasapparaat bijvoorbeeld. 

Het tuinenpark stelt materiaal maar vooral ruimte beschikbaar waar geknutseld kan worden. Het kan heel ruim gezien worden, variërend van een plaats waar men een nieuw wiel op de fiets kan zetten tot de plek waar je altijd terecht kunt om dat éne schroevendraaiertje te gebruiken dat je net nodig hebt maar waar niemand je aan kon helpen.

Externe hobbyverenigingen
De wijkvereniging, buurtcommissie, de speeltuinvereniging, de afdeling van een ouderenbond, allemaal zouden ze in aanmerking kunnen komen om bij gebrek aan eigen ruimte voor vergaderingen en manifestaties van het verenigingsgebouw gebruik te maken. Denk ook aan EHBO-lessen, aan een cursus, aan een ruil­beurs of aan een show van de plaatselijke sierduivenclub.

Kinderopvang
In dit kader willen wij niet onvermeld laten dat er mogelijkheden zijn om als tuinenpark een samenwerkingspartner op het gebied van kinderopvang te worden. Hierbij gaan de gedachten niet in eerste instantie uit naar een kinderdagverblijf, maar naar het leveren van voorzieningen voor buitenschoolse dan wel naschoolse opvang.
Een centrum voor buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen waarvoor buiten de schooltijden opvang nodig is, bijvoorbeeld van 8.00 tot 18.00 uur. De kinderen komen voor en na school, soms tussen de middag, op woensdagmiddag en in de vakanties. 
Als het tuinenpark een uitgebreid aantal op kinderen gerichte recreatieve en educatieve voorzieningen telt, loont het wellicht de moeite om nadere informatie over kinderopvang­mogelijkheden aan te vragen.