Sluit je aan

Natuur maakt je slimmer

Iedereen vindt het belangrijk dat er natuur in de buurt is. Dat is goed voor de leefbaarheid en het algemeen welzijn. Nu is er waar samen getuinierd wordt al veel groen, dat met visie en goede wil uit kan groeien tot een waardevol natuurgebiedje in de wijk met bijvoorbeeld thematuinen (heemtuin, vlindertuin, vogeltuin). Hier liggen dan ook kansen voor natuureducatie en praktijkbiologie voor scholen. Misschien zelfs opname in de plaatselijke ecologische infrastructuur. Allemaal mogelijkheden om je tuinen onmisbaar te maken.  

Natuurlijke elementen bieden een uitgelezen mogelijkheid om voor omwonenden en wijkbewoners een educatieve rol van betekenis te gaan spelen. Dat kinderen, maar ook volwassenen, de gelegenheid hebben om bij hun in de buurt kennis te maken en te nemen van de levende natuur. Met eigen ogen dieren zien. Dieren die gehouden worden, maar ook dieren die in het 'wild' leven. Deze kennis en kennismakingen vergroten de betrokkenheid met de natuur en daarmee de zorg voor de natuur.

Meer over natuurlijk tuinieren vind je op de homepagina en in de menubalk hierboven "natuurlijk tuinieren". Hier gaan we in op het medegebruik van tuinenparken op het gebied van natuur en milieu.

Meer lezen over natuureducatie

Meer lezen over thematuinen