Verberg Dit veld is verplicht in te voeren!

Dit veld is verplicht in te voeren!

Verberg Dit veld is verplicht in te voeren!

Wachtwoord vergeten? Vul hier uw e-mailadres in. Je ontvangt een link om een nieuw wachtwoord te creëren.

Error message here!

Terug naar het inlogscherm

Afsluiten
Top

Natuur op tuinenparken

Natuur in Nederland staat onder druk. Oprukkende verstedelijking draagt daartoe vele letterlijke steentjes bij. Natuurparken, natuurrecreatiegebieden en bos voorzien wel in een behoefte. Maar… deze zijn veelal ver buiten de bebouwde kom gesitueerd en liggen als eilandjes in een oceaan. Met als neveneffect dat stadsbewoners in de auto stappen en vele kilometers maken op zoek naar de natuur.

Het AVVN vindt: Natuur moet eigenlijk gewoon in de stad zelf zijn. Zover is het niet (meer): Natuur in Nederland mag dan onder druk staan, de natuur en het stedelijk groen in de stad loopt pas echt het risico gemarginaliseerd te worden. Groene buffers en ecologische zones worden bedreigd door inbreidingsplannen. Duurzame investeringen in een groene leef- en woonomgeving blijven achter. In nieuwbouwwijken wordt het optimaal gebruik maken van de ruimte vertaald in meer woningomvang ten koste van groene gemeenschappelijke ruimte en tuinen.

De natuur in betekent niet: de stad uit

Het kan ook anders vinden wij: door de negatieve spiraal van kaalslag om te buigen en simpelweg natuur in de woonomgeving toe te laten. Een plantsoen in de wijk verbetert bovendien het woongenot en het leefklimaat. Met name volkstuinparken zijn kwalitatieve groengebieden met een grote biodiversiteit, die een welkome bijdrage leveren aan het welzijn van stadsbewoners.

Via het begeleidingsproject Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren stimuleert het AVVN dat tuinparken gebruik maken van hun ontzagwekkende potenties en via natuurlijk beheer, inrichting en onderhoud een belangrijke toegevoegde waarde krijgen als oase voor (veelal bedreigde) flora en fauna.

In eerste instantie zijn het de gedeelten van het algemeen groen - bermen, sloten, bosjes, vijvers, singels, grasvelden en gazons, borders - die een natuurlijke impuls krijgen. Via het voorbeeld- en inktvlekproces krijgt het natuurlijk tuinieren vanzelf ook ingang in de particuliere hobby- en volkstuinen. Zo wordt in een aantal jaar tijd de ommezwaai gemaakt van een op zich al heel waardevol tuinpark naar een natuurrecreatiepark, waar het uitstekend toeven is voor planten, dieren en mensen: de bezoekers maar vooral ook de gebruikers.

 

Natuurlijk tuinieren is wat het AVVN betreft niet alleen voorbehouden aan tuinparken. Iedereen met een tuin kan en zou er toe over moeten gaan. Ieder naar eigen vermogen. In onze optiek kunnen tuinbezitters de natuur gewoon naar hun toe halen. Nederland telt bijna 5 miljoen tuinen, zo’n 25.000 hectare in totaal. Iedere gemeente telt vele hectaren stadstuinen. Dát zou nog eens een natuur- en milieuwinst betekenen als dit areaal natuurvriendelijk ingericht, beheerd en onderhouden zou worden! Als stadstuinbezitters overtuigd worden om een start te maken met, of een overstap te maken naar natuurlijk tuinieren, dan heeft dat direct invloed op de versterking van het stedelijk groen en op de stedelijke biodiversiteit: inheemse bloemen en planten krijgen een nieuwe kans en als resultante bieden zij mogelijkheden voor beschermde en bedreigde diersoorten als mussen, vlinders, egels, hommels en amfibieën.

Verhardingswoede en schuttingschrik

Stadstuinbezitters waarbij het meeste resultaat en rendement verkregen kan worden, zijn de bewoners (en betrekkers) van nieuwbouwwoningen. De woningen van net opgeleverde nieuwbouwwijken hebben nog geen aangelegde tuin. De bewoners zullen in het eerste jaar mogelijk nog prioriteit geven aan de inrichting van het huis, maar al snel daarna de tuin willen inrichten. Anderzijds is ook al in het eerste jaar de verleiding groot om de tuin te betegelen om zodoende van zandoverlast gevrijwaard te zijn, als wel om bij de bouwmarkt snel hardhouten afscheidingen aan te schaffen voor de gewenste privacy.

Onder het motto “aanleren is eenvoudiger dan afleren” moet deze verhardingswoede en schuttingschrik bij de bron aangepakt worden. Levenloze steenwoestijnen, maar ook eentonige gazons, zijn gemiste kansen. Het is daarom zaak om zo spoedig mogelijk de bewoners te informeren over het belang, de mogelijkheden en voordelen van een natuurvriendelijke tuin. De grootste natuurwinst kan behaald worden door meteen vanaf het begin af aan de bewoners te winnen voor natuurlijk tuinieren.

Het AVVN maakt zich hier sterk voor, door onder meer het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, (mini)cursussen en workshops.