Sluit je aan

Natuureducatie voor de jeugd

Schoolbiologie
De relatie tussen kinderen en het platteland is in de loop der jaren kleiner geworden.
Er zijn kinderen die nauwelijks nog verband leggen tussen grond en product, die niet als vanzelfsprekend weten dat boontjes in de tuin groeien en niet in de fabriek worden gemaakt. Die niet weten dat de slabladeren in de voorverpakte mix die in de schappen van de supermarkt ligt, van slakroppen komen. Die eigenlijk nog nooit hebben opgemerkt dat binnen een paar maand uit een zaadje een bloeiende bloem tot ontwikkeling komt.

De tuinen in het tuinenpark kunnen als onderwerp van aanschouwelijk onderwijs voor klassen van de basisschool dienen. Onder leiding van de leerkracht wordt bijvoorbeeld iedere maand of vier maal per jaar (ieder seizoen) een klasse-excursie naar het park georganiseerd, met als onderwerpen bijvoorbeeld groente herkennen, bodemdiertjes, maar waarin voornamelijk centraal staat het proces van groeien en ontwikkeling in de levende natuur. Hobbytuinders kunnen klaar staan voor antwoorden op vragen van kinderen. In het verenigingsgebouw of in een kas kan naderhand een practicum gehouden worden, waar de kinderen een eerste kennismaking krijgen met bijvoorbeeld zaaien, stekken en voorkweken. Een glas limonade en een seizoenstraktatie van de tuin completeren de excursie.

Schooltuinen
School- of schoolwerktuinen zijn doorgaans bestemd voor kinderen uit de hoogste klassen van het basisonderwijs en zijn bedoeld om hen op een speelse manier kennis te laten maken met de natuur. Ze hebben daarmee een educatief karakter. Centraal staat het praktisch bezig zijn: het zelf ervaren en ontdekken. Zo wordt al in een vroeg stadium de basis gelegd voor zorg voor de omgeving. Via schooltuinen wordt niet alleen de belangstelling voor de natuur vergroot, maar vooral ook de directe betrokkenheid, als de kinderen enkele uren per week daadwerkelijk bezig zijn met de tuin, met het gebruik van het gereedschap en met zaaien, planten, oogsten en onderhoud. 

De opbrengst krijgen de kinderen mee naar huis. Een kas, waar voorzaai of voorkweken kan geschieden, is eigenlijk onontbeerlijk. Gezien de geringe afmetingen van een schooltuintje vereist inpassing van een schooltuinenproject op het tuinenpark geen groot oppervlaktebeslag.
De ruimte van enkele vrijgekomen tuinen of een overhoek is vaak al voldoende.

Beroepsonderwijs
De mogelijkheden die een tuinenpark biedt voor het onderwijs hoeven zich natuurlijk niet te beperken tot de basisschool Als onderdeel van lesprogramma 's kunnen studenten van in de nabijheid gelegen tuinbouwscholen ingezet worden om gedeelten van het tuinenpark indien gewenst te herinrichten of om bepaalde voorzieningen aan te leggen, zoals een helofytenfilter of een singel dan wel om bijvoorbeeld thematuinen aan te leggen. 

Dierenweide
Een dierenweide biedt de mogelijkheid tot vrijetijdsbesteding waarin het dier centraal staat. Ze zijn er op gericht alle bevolkingsgroepen te betrekken bij de verzorging en het beheer van de aanwezige dieren en brengen de bezoekers niet alleen in contact met dieren, maar ook met natuur en milieu en met elkaar.
Een dierenweide en een tuinenpark zijn samen eigenlijk de belichaming van het gesloten kringloopstelsel. De mest van de dieren op de kinderboerderij wordt op de tuinen aangewend en het surplus van de opbrengst van de tuinen gaat als voedsel naar de dieren.

Het verenigingsgebouw als natuurcentrum
Het tuinenpark leent zich natuurlijk prima voor natuurrondleidingen en cursussen, die door ofwel de tuinvereniging ofwel door natuur- en milieuorganisaties georganiseerd en uitgevoerd worden.

Plaatselijke afdelingen van natuur- en milieuorganisaties beschikken lang niet altijd over een verenigingslocatie voor vergaderingen, cursussen en lezingen. Het verenigingsgebouw van de tuinvereniging kan vanzelfsprekend voor dergelijke bijeen­komsten beschikbaar wordt gesteld.