Sluit je aan

Natuurlijk tuinieren met keurmerk

Tuinenparken en andere plekken waar samen getuinierd wordt bieden volop mogelijkheden om meer natuur in stad en dorp te krijgen. In de tuinen en gemeenschappelijke gedeelten groeien en bloeien al veel planten, heesters, bloemen en bomen. De uitgangspunten voor natuurlijke vrijplaatsen zijn er. Met de juiste begeleiding kan de ecologische waarde van het groen met sprongen stijgen. Dat is belangrijk, want daarmee wordt de omgeving voor mens en dier een stuk leefbaarder. 

De juiste begeleiding
Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren biedt daarvoor de juiste advisering en begeleiding. In dit project werkt AVVN samen met de vereniging voor veldbiologie KNNV en het instituut voor duurzaamheid en natuureducatie IVN.   

Voor wie?
De begeleiding is met name bedoeld voor tuinverenigingen en andere groepen mensen die samen tuinieren of (binnen)tuinen of bijvoorbeeld wijkgroen onderhouden.

Waarom?
Het doel van dit begeleidingsproject is het stimuleren van natuurvriendelijk beheer, onderhoud en inrichting van het tuinenpark, tuinen en stedelijke groengebieden. Dat gebeurt via deskundige en op maat gesneden persoonlijke advisering en begeleiding.

De begeleiding en advisering moet uiteindelijk leiden tot een oase in stad of dorp voor flora en fauna. Maar ook als plaats voor natuur- en milieueducatie voor de tuinders, kinderen en omwonenden. Een plaats waar het leuk en interessant toeven is.

logo NKNT van AVVN.jpg

Hoe gaat het in zijn werk?
Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een tweejarig advies- en begeleidingsproject dat uit een aantal elementen is opgebouwd. Enkele voorbeelden zijn: inventarisatie van kansen en mogelijkheden van het tuinenpark, uitgebreide schriftelijke advisering op natuur-, milieu- en tuingebied en persoonlijke begeleiding bij de uitvoering van praktijkprojecten. Ook workshops, presentaties en/of lezingen staan op het programma. Deelnemers ontvangen praktische naslagdocumentatie. Het project is maatwerk en wordt in nauwe samenspraak met de deelnemers ingevuld.        

Na twee jaar...
Na twee jaar wordt beoordeeld of de deelnemer het Nationaal Keurmerk verdient. De drager van het keurmerk voldoet aan belangrijke uitgangspunten van natuur- en milieuvriendelijk beheer en onderhoud. Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Op dit moment zijn er in Nederland bijna 50 tuinenparken die het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren mogen dragen en zijn nog eens zo'n 7 tuinenparken daarvoor kandidaat. 

Geïnteresseerd?
Bent je als vereniging of beheerder van tuinen of stedelijk groen geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden om aan het project deel te nemen? Of ben je werkzaam bij een gemeente en zie je kans om via het begeleidingsproject Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren uitvoering te geven aan het beleid op het gebied van natuur- en milieueducatie, biodiversiteit of duurzaam groenbeheer? Neem dan contact op met ons: (030) 670 1331. Natuurlijk kun je ons ook mailen.

Houders Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren