Sluit je aan

Ons netwerk

Tuinen als het groene middelpunt van de wijk en in iedere woonwijk ruimte voor Samen Tuinieren. Dáár gaan wij voor bij AVVN.

Wij zijn een community voor iedereen die Samen Tuinieren belangrijk vindt. Wij komen op voor hun belangen. Omdat Samen Tuinieren op het groen dat we met elkaar delen van essentiële waarde is voor de tuinders zelf, voor de samenleving en de leefbaarheid. Samen Tuinieren moet beschermd én bevorderd worden.

Samenwerking
Dit alles bereiken we door samenwerking. Samenwerking met elkaar, onze vrijwilligers, onze leden en onze partners. Onze missie is om iedereen te verbinden die plezier haalt uit tuinieren. In onze community zorgen wij voor de uitwisseling van kennis over tuinieren, versterking van onze groene omgeving en duurzaamheid.

Duurzaamheid
We zetten sterk in op duurzaamheid van onze natuur en het Samen Tuinieren. Dat doen we onder andere door het stimuleren van natuurvriendelijk en ecologisch tuinieren via voorlichting en advies- en begeleidingsprojecten. We bevorderen kennis over biodiversiteit. Duurzame inzetbaarheid waar het gaat om de gezondheid en de inzet van vrijwilligers is voor ons net zo’n belangrijk thema.

Dit doen wij

Van voorlichting tot samenwerking en conflictbeslechting. Lees wat wij allemaal doen.

Onze mensen

Wij gaan in gesprek met onze leden. 

Samenwerkingspartners

Samen sta je sterker. 

Kennistuin - vragen & antwoorden

Statuten en reglementen

Ledenadministratie E-boekhouden