Sluit je aan

Onze mensen

We werken dagelijks voor en met onze community, met belangenbehartiging, advies & bijstand, voorlichting geven, informatiebijeenkomsten en ontmoetingen organiseren, projecten opstarten en begeleiden. Dat doen we met ons landelijk team en met vrijwilligers overal in het land. We vullen elkaar uitstekend aan.

Vrijwilligers zijn onder meer de leden van het AVVN-bestuur en consuls. Deze laatsten werken regionaal en zijn er voor het informele contact met tuinverenigingen.  Ambassadeurs vertegenwoordigen ons bij speciale gelegenheden.

Ook staan vrijwilligers ons bij in onder meer werkgroepen, bij geschillenbeslechting, op tuinbeurzen, als tuinpanelleden en in het tuindersforum.   

Ons landelijk team

Vrijwilligers in het land