Sluit je aan

Overige vragen

Wettelijk is het kweken van wietplanten verboden. In de thuisteelt wordt het in bezit hebben tot en met 5 planten gedoogd. Dat is niet gelijk aan wettelijk gedogen. In wezen is iedereen die 5 of minder wietplanten teelt in overtreding en hoewel het niet gebruikelijk is dat justitie in zo’n geval tot vervolging overgaat, zal in de regel de politie wel de 5 of minder planten verwijderen. Soms wordt er bij verenigingen gedacht dat als 5 planten “wettelijk gedoogd” worden, tuinleden dan ook tot dat aantal planten mogen kweken. Die causale redenering klopt niet, het huishoudelijk reglement mag beperkingen stellen. Immers, een analogie: het is wettelijk toegestaan je tuin vol met brandnetels te planten, of compleet vol te betegelen. En dat mag doorgaans bij de tuinvereniging ook niet…

Een uitzondering maken voor medicinale teelt van hennep is onverstandig. Ook deze valt onder het verbod. Medicinale teelt is alleen toegestaan door een gecertificeerd bedrijf dat levert aan apotheken. Belanghebbenden kunnen via een doktersrecept hiervan gebruik maken.

De volgende tekst kan in een reglement worden opgenomen:

“Het is niet toegestaan op de tuinen enigerlei variëteit van de plant Cannabis, voor welke doeleinden dan ook, te zaaien en/of te kweken. Eveneens is het niet toegestaan om andere gewassen waaruit of waarvan psychotogene –bewustzijnsveranderende- middelen kunnen worden gefabriceerd, te verbouwen”.

 

Voor het verkrijgen van publieke bekendheid van en goodwill voor het Samen Tuinieren is mediavoorlichting essentieel. Basis daarvoor is een goed persbericht, waarvoor je hier de handleiding kunt downloaden.

Een voorbeeld van een privacyverklaring en inzage voor een tuinvereniging kun je hier downloaden.

Activiteiten organiseren over natuurlijk tuinieren of andere onderwerpen? Doe het planmatig. Dan gebeurt het efficiënter en werkt het effectiever. Download hier het stramien voor een voorlichtingsplan.

Wanneer men geconfronteerd wordt met een lichamelijke beperking, of als de jaren gaan tellen, is er met wat handigheidjes nog heel wat mogelijk. Ons Groentje 'Tuinieren met lichamelijke beperkingen' geeft tips. 

Maar daarnaast ontstaan er de afgelopen jaren steeds meer initiatieven vanuit het Samen Tuinieren om mensen met een beperking, of op leeftijd, betrokken te houden.

Ter inspiratie:

 • Tuinvereniginng Nooit Rust uit Haarlem heeft vier verhoogde tuinen van elk 8m² groot en 1m breed en van beide kanten te breiken, om een klein terras dat dienst doet als ontmoetingsplek;
 • Tuinvereniging Spoorzicht uit Alphen aan de Rijn heeft vier verhoogde tuinen van elk 10m² beschikbaar. De tuinen staan op een betegeld plateau. Tevens staat dichtbij een waterpomp, en liggen de tuinen direct bij de parkeerplaats.
 • In Frederiksoord (Drenthe) is een grote voorbeeldtuin aangelegd, met niet alleen veel ideeën voor minder mobiele mensen, maar ook tuinen voor visueel gehandicapten, voor ouderen en voor mensen met hersenletsel of dementie. Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Van Swietentuin

Bij het aanleggen van dergelijke voorzieningen kun je denken aan:

 • Verbrede, verharde paden zonder drempels, goed bereikbaar voor scootmobiel of rolstoel, met ruimte om te keren;
 • Een water- en eventueel stroomtappunt nabij, een accu- oplaadpunt voor de rolstoel;
 • Verhoogde plantenbakken die niet breder zijn dan armlengte. Deze kunnen eenvoudig en met weinig kosten opgebouwd worden met sierblokken van beton, of met (boodschappen)kratten. Zie bijvoorbeeld de website De Gezondheidstuin. Voordeel is dat de constructie dan ook makkelijk aangepast kan worden als de behoeften veranderen;
 • Meerdere tuinen bij elkaar, met bijvoorbeeld een gedeelde pomp of een terras met zitje en schaduw, om onderling contact te stimuleren. Wellicht ook de mogelijkheid van een gedeelde tuin;
 • Liefst een invalidentoilet;
 • Op de website van het Kenniscentrum Groen & Handicap kun je het boekje Aangepast Tuinieren downloaden voor meer tips, ook bij het tuinieren op hoogte.

Daarnaast kun je ook denken aan tuinen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zonnegaarde in Den Haag heeft een tuin voor verstandelijk beperkten, die de vereniging met hen samen onderhoudt. Eigen Arbeid in Den Haag heeft ook ervaring opgedaan met het uitgeven van een tuin aan vijf verstandelijk gehandicapten en een groepsleider. Hoewel het goed beviel, moest het project noodgedwongen stopgezet worden omdat de subsidie verviel.

Behalve zelf tuinieren, zijn er ook projecten voor mensen die dat niet (meer) kunnen:

 • Tuinvereniging Zonder werken Niets uit Haarlem heeft een Zintuigentuin op haar park, kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Zaaigoed. Deze Stichting heeft meerdere inspirerende projecten.;
 • Midden op tuinenpark Amstelglorie in Amsterdam ligt het Logeerhuis. Dit is een eenvoudige, maar volledig aangepaste vakantiewoning voor mindervaliden. Het huis ligt in een prachtige tuin die ook geheel toegankelijk is voor rolstoelen. Het Logeerhuis wordt van april tot en met september, voor één of twee weken, aan mindervaliden verhuurd;
 • Amstelring te Amsterdam heeft op twee tuinenparken een tuin voor haar clienten; bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen;

Tuingroep Ons Buiten in Amsterdam heeft een Jubileumhuisje, dat van april tot september voor steeds een weekje verhuurd wordt aan hun oud-tuinders.

Bezint eer je begint
Wij raden af om een naamswijziging van de vereniging door te voeren, want dat heeft veel juridische gevolgen. In plaats daarvan kunnen verenigingen overwegen om een roepnaam te introduceren in het dagelijks leven, of een informele naam toe te voegen.

Echter, een roepnaam kan ook verwarring geven, en als gevolg daarvan juridische problemen. Zo kan de rechtsgeldigheid van brieven of mails waarin alleen een onofficiële naam wordt gebruikt ter discussie worden gesteld.

Als de vereniging er toch voor kiest om een roepnaam te introduceren, dan moeten op briefpapier en in mails steeds beide namen (echte naam + ondertitel) genoemd worden, de echte naam voorop.

Een ontsnappingsmogelijkheid om geen statutenwijziging door te voeren is om bij de Kamer van Koophandel naast de formele naam (die in de statuten staat), de tweede naam -waaronder naar buiten wordt getreden- als handelsnaam te registreren. Registratie is verplicht voor ondernemingen. Het is verstandig om de nieuwe naam dan te registreren omdat dan iedereen die zaken doet met de vereniging erop mag vertrouwen dat de gegevens, waaronder de naam, juist is.

Het beste is om even het Handelsregister te raadplegen en de naam in te voeren, verder kan even snel de naam ingetypt worden bij de online telefoongids en verder door even bij www.boip.int te zoeken op merk. Dat allemaal gedaan, dan ook weer oppassen met het beeldmerk dat het niet op een ander bedrijf lijkt.

Ook is het mogelijk om een andere "handelsnaam" te voeren. Soms staat er in de statuten een hele lange naam zoals "de vereniging voor de bevordering van de kunsten en cultuur". Dit is dan de formele naam. Vaak staat er dan in het tweede lid dat de vereniging in statuten en reglementen ook wordt genoemd 'kunstunie'. Vervolgens komt deze korte naam dan overal terug. Het is dan verstandig dit ook op te nemen in het handelsregister, zodat iedereen weet dat 'kunstunie' hetzelfde is als de vereniging voor de bevordering van de kunsten en cultuur.

Mocht je vereniging toch een naamswijziging willen doorvoeren, hou dan rekening met de volgende punten:

 • Een vereniging mag niet zomaar in haar naam iets hebben waar ze NIET naar verwijst en de nieuwe naam mag geen verwarring wekken. Een vereniging aan de Daltonlaan die kiest voor Daltontuinen, wekt voor niet-leden de indruk te verwijzen naar tuinen bij Daltonscholen in plaats van tuinen aan de Daltonlaan. Daltonlaantuinen zou dan weer wel mogen, dat verwijst naar het adres.
 • Nergens naar verwijzen of naar iets algemeens (Tot Nut en GenoegenDe Nijvere Pier) mag wel, maar niet bijvoorbeeld ‘coöperatief’ in de naam hebben als het een vereniging betreft; dat is voorbehouden aan een coöperatie. Het is niet noodzakelijk dat het woord vereniging terugkeert in de naam.
 • Google vooral de beoogde naam eens, om te kijken wie of wat deze naam nog meer voert, en of er geen verwarring kan ontstaan over bij wie welke naam hoort. VTV Rijnoever naast (bungalowpark) Park Rijnoever zal door de buren niet op prijs worden gesteld en kan problemen geven met het recht (handelsnaamwet, auteurswet, auteursrecht). Het criterium is dat er geen verwarring mag optreden.
 • Ditzelfde geldt voor het beeldmerk/logo van de vereniging. Op www.boip.int kun je kijken of er vergelijkbare geregistreerde namen en logo’s zijn.
 • Check meteen of de domeinnaam nog vrij is.
 • De naamswijziging moet voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering worden goedgekeurd met 2/3e meerderheid;
 • Een naamswijziging van de vereniging vereist een statutenwijziging, dus men moet ervoor naar de notaris en dat kost geld.
 • Ook bij de Kamer van Koophandel moet de nieuwe naam geregistreerd worden.
 • Na het doorvoeren van een nieuwe naam zullen alle contacten van de vereniging op de hoogte moeten worden gesteld, zoals de bank, de gemeente, het waterbedrijf, et cetera.

Ook moet de naamswijziging op alle communicatiekanalen worden doorgevoerd: briefhoofden, Facebook, website, nieuwsbrieven, etcetera.