Sluit je aan

Geef je mening in ons ‘Panel Samen Tuinieren’

We zijn hard bezig om ons te vernieuwen en te verbeteren. Meer zichtbaarheid, bereikbaarheid en nauw aansluiten bij de wensen en behoeften van jou en van iedereen die “Samen Tuinieren” belangrijk vindt.

We zijn in ontwikkeling en dat is een doorlopend proces. Deze modernisering slaagt echt goed als we het samen doen, samen met jullie. We willen vormgeven aan het nieuwe AVVN met jullie input, ideeën, suggesties en meningen. Want per slot van rekening draait het ook om jullie. Zo kunnen we gezamenlijk aan de toekomst bouwen. Dat willen we doen met ons ‘Panel Samen Tuinieren’.

Wat is het ‘Panel Samen Tuinieren’?

We hebben een beeld voor ogen hoe AVVN dé organisatie voor Samen Tuinieren kan worden. Dat is vastgelegd in visies en nota’s zoals onze Ambitie en het Implementatieplan. Deze zetten de grote lijnen uit en blijven dan ook wat abstract. Waar het nu om gaat, is om concreet te worden. Praktisch zijn, thema’s uit de plannen lichten en daar actie op ondernemen.

Thema’s zijn bijvoorbeeld: Hoe noemen we ons in de toekomst? Hoe tuigen we onze landelijke congressen op? Wat is een aantrekkelijk lidmaatschap voor verenigingen? Hoe binden we buurtmoestuinen aan ons? Wat vinden individuele tuinders belangrijk wat wij (moeten) doen, wat willen zij van ons aangeboden krijgen? Welke prijzen zijn redelijk?

Doe je mee met het ‘Panel Samen Tuinieren’, dan krijg je met enige regelmaat via e-mail dit soort vragen voorgelegd. Dat gaat in meerkeuze vorm, en soms ook met het verzoek om een uitgebreidere reactie te geven. Heb je eens geen tijd of zin om de vragenlijst in te vullen, sla je gewoon een keer over. We stellen ons ook voor dat we je wel eens uitnodigen om in een bijeenkomst met ons en andere panelleden over bepaalde thema’s vrijelijk van gedachten te wisselen. Het is vanzelfsprekend dan helemaal aan jou of je daarbij aanwezig wilt zijn.

Inbreng van jullie is ontzettend waardevol. Samen met jullie, in een ‘Panel Samen Tuinieren’, kunnen we mooie resultaten bereiken. Kunnen we komen tot een AVVN waarin heel veel mensen zich herkennen en thuis voelen.

Aanmelden voor Panel Samen Tuinieren

Geef richting aan onze toekomst en doe mee met het ‘Panel Samen Tuinieren’!