Sluit je aan

Planning

Vanaf 2019

 • Het voorbereiden van voorstellen voor statuten- en reglementswijziging
 • Het ontwikkelen van basislidmaatschap voor andere vormen van ‘samen tuinieren’
 • Het opzetten van de Community voor individuele tuiniers
 • Beide lidmaatschappen worden uitgewerkt en vervolgens kunnen nieuwe groepen zich op basis hiervan aansluiten.
 • Het versterken van het bestaande volledige lidmaatschap voor verenigingen en bonden
 • Het ontwikkelen van “Gedeelde Diensten/Shared Services”
 • Nieuwe opzet begeleidingsproject “Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
 • Het ontwikkelen van een steunpunt voor groene initiatieven
 • Het vaststellen van prioriteiten binnen de initiatieven om de Ambitie te realiseren
 • Het verdiepen en verbreden van samenwerkingen met andere organisaties

Algemene vergadering AVVN d.d.22 juni 2019

 • Goedkeuring Statuten- en reglementswijziging inclusief 
 • De uitgangspunten voor een nieuwe lidmaatmaatschap voor andere vormen van ‘samen tuinieren’ en de Community voor individuele tuiniers 

Eind 2019 - begin 2020

Ontwikkeling van keuzemogelijkheden bij de lidmaatschappen voor verenigingen en bonden.  

2020 

 • Starten met de Community Natuurlijk Tuinieren en 'supporters'.
 • AVVN-congres 2020: Vaststellen keuzemogelijkheden voor verenigingen en bonden en start proefperiode voor het werven van nieuwe leden op basis van de keuzemogelijkheden (proefperiode duurt ca. 1,5 jaar)

2021 

We starten met een proefperiode waarin bekeken wordt of de nieuwe lidmaatschappen voldoende aansprekend zijn om ons netwerk uit te breiden. Het succes wordt gemeten aan het aantal verenigingen dat lid wordt op basis van een nieuw lidmaatschap. De nieuwe lidmaatschappen worden mede ingevoerd om de financiële drempel voor een vereniging om lid te worden van het AVVN te verlagen.

Vanaf 2022 en 2023

Gefaseerde invoering keuzemogelijkheid voor een lidmaatschap voor bestaande AVVN-leden als de proefperiode voldoende succesvol blijkt te zijn.