Sluit je aan

Spel

Speelweide
In de dynamiek tussen volwassen en kinderen moet er voldoende 'speelruimte' zijn. De ideale situatie is een grote ruimte waar van alles en nog wat te beleven is voor kinderen. Waar het spannend spelen is en waar ze de hele woensdagmiddag in door kunnen brengen. Waar een avonturen­bosje is met niveauverschillen, bijvoorbeeld een zandheuvel. In het bosje kunnen ze spelen en ravotten. Op de speelweide -met hier en daar zitjes voor de ouders- staan diverse speeltoestellen waarop de kinderen zich heerlijk kunnen uitleven. Feit is echter dat tienduizenden kinderen per jaar zich onder doktersbehandeling moeten laten stellen, vanwege kwetsuren die ze op die speeltoestellen hebben opgelopen. Vaak betreft het een val op een harde ondergrond. Veiligheidsvoorzieningen zijn dan ook van het grootste belang.

Buikslotermeer speeltuin.jpg

Besluit "Veiligheid van attractie- en speeltoestellen”
Iedereen die vrij toegankelijke speeltoestellen beheert, moet een logboek bijhouden waarin onderhoud en reparaties aan de speeltoestellen genoteerd worden. Onder speeltoestel wordt verstaan een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van zwaartekracht of fysieke kracht gebruik gemaakt wordt. Dit zijn bijvoorbeeld wippen, glij­banen, schommels en draaitoestellen.

De beheerder, dat kan in dit geval de tuinvereniging zijn, heeft de verplichting dat een speeltoestel zodanig is geïnstalleerd en wordt onderhouden dat er bij gebruik geen gevaar voor veiligheid of gezondheid bestaat. In het logboek dienen gegevens opgenomen te worden over eigen inspecties, onderhoud, en eventuele ongevallen.

Speeltoestellen die na 26 maart 1997 in gebruik genomen zijn, moeten tevens voorzien zijn van een typekeuringsrap­port van een bevoegde keuringsinstantie. Het zelf bouwen of installeren van een speelwerktuig is nog steeds mogelijk, maar dient ook een typekeuring te ondergaan.

Op een tuinenpark met voldoende ruimte kan ook een groengedeelte omgetoverd worden tot speelnatuur. Het is een mooi middel om zo kinderen spelenderwijs thuis te laten geraken in de natuur. Bestaande groenelementen kunnen gebruikt worden, andere toegevoegd of veranderd worden. Denk aan klimmen op boomstammen, kruipdoor-sluipdoor door bosjes, tunneltjes, kleine paadjes. Hutten bouwen of spelen met water en zand. Ook bij speelnatuur komen een hoop veiligheidsvragen om de hoek kijken (veiligheidscheck, periodieke controles, toezicht) maar als er in plaats van speeltoestellen gebruik wordt gemaakt van uitsluitend speelaanleidingen (natuurlijke objecten die kinderen uitnodigen tot spelen) is er geen sprake van certificatieplicht vanuit het veiligheidsbesluit.