Sluit je aan

AVVN in verandering

Samen Plezier In Tuinieren, dat is wat we binnen AVVN graag willen. Daar werken we samen met onze leden en veel enthousiaste vrijwilligers al sinds 1928 aan.

Tijden veranderen echter en we gaan met onze tijd mee. De traditionele vorm van gezamenlijk tuinieren in verenigingsverband is nog steeds populair, maar er ontstaan ook nieuwe, meer informele, manieren om samen te tuinieren. Denk in dat laatste geval aan stadstuinen, gemeenschapstuinen, pluktuinen, buurtmoestuinen, voedselbossen e.d.

Waar staat AVVN na 90 jaar en hoe gaan we onze toekomst invulling geven, daar hebben we de afgelopen tijd naar gekeken. Dat heeft geleid tot de Ambitie en tot het Implementatieplan 'Samen Tuinieren".

De komende tijd gaan we samen met onze leden, de tuinders en met gelijkgestemde partners de Ambitie en het Implementatieplan in de praktijk brengen.

Ons 100-jarig jubileum moet een jubileum worden van een organisatie die nog steeds midden in de maatschappij staat en bruist van de nieuwe activiteiten en ideeën. Een organisatie waar iedereen bij wil horen die samen met anderen plezier heeft in tuinieren.

Panel Samen Tuinieren

Geef richting aan onze toekomst en doe mee met het ‘Panel Samen Tuinieren’!

Downloads veranderingen

Download hier documenten die betrekking hebben op ons veranderingsproces