Verberg Dit veld is verplicht in te voeren!

Dit veld is verplicht in te voeren!

Verberg Dit veld is verplicht in te voeren!

Wachtwoord vergeten? Vul hier uw e-mailadres in. Je ontvangt een link om een nieuw wachtwoord te creëren.

Error message here!

Terug naar het inlogscherm

Afsluiten
Top

Voorbeelden van projecten

Haarlem – werkwerken achterstallig onderhoud

De vijf gemeentelijke volkstuinparken kenden nogal wat achterstallig onderhoud. Het AVVN heeft samen met de vijf tuinverenigingen een plan van aanpak opgesteld om het meest urgente achterstallig onderhoud weg te werken. Het betrof met name vervanging van paden, bruggen en beschoeiing.

Op basis van het plan van aanpak met goede afspraken over de werkwijze, controlemomenten en prestatieverklaringen heeft de gemeente Haarlem in de periode 2006 – 2009 ruim € 500.000,00 via het AVVN ter beschikking gesteld voor de aanpak van het achterstallig onderhoud. In nauwe samenspraak met de verenigingen en dankzij de inzet van veel vrijwilligers kon het werk uiteindelijk ruimschoots binnen het budget worden uitgevoerd.

Utrecht – jaarlijks onderhoud

De gemeente Utrecht heeft voor het jaarlijks onderhoud aan haar 13 tuinenparken een bedrag van € 100.000 euro gereserveerd. Dit budget wordt jaarlijks via het AVVN middels een subsidie ter beschikking gesteld aan de tuinverenigingen. Het AVVN verzorgt de inventarisatie van de onderhoudswensen van de tuinverenigingen, het opvragen van offertes, het aanbesteden van de werkzaamheden, de controle op de werkzaamheden en de prestatieverklaring naar de gemeente.

Taxaties van volkstuinen

In het kader van herinrichtingen en/of verplaatsing van volkstuinen heeft het AVVN de afgelopen jaren taxaties verricht in diverse gemeenten, waaronder Gouda, Leidschendam, Woerden en Schoorl. De AVVN taxateurs werken daarbij samen met de taxateur van de wederpartij en moeten tot een gezamenlijk oordeel komen. Tot op dit moment slagen zij daar prima en tot volle tevredenheid van alle partijen in! Het AVVN bemiddelt bij het vinden van een geschikte taxateur namens de tuinders respectievelijk tuinvereniging.

Den Haag – verbreding functies volkstuinen

In Den Haag adviseren wij over de organisatie en uitvoering van het projectplan "Tuinparken in de wereldstad aan zee" van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen. Centraal hierin staat het streven om de 17 Haagse tuinparken als onlosmakelijk en waardevol onderdeel van de stad van de toekomst te behouden.

Inzet is dat dit bereikt wordt door intensivering van de gebruiksfuncties en door functionele en ruimtelijke integratie. De ambities concentreren zich op de thema’s versterking van openbaarheid, sociaal-recreatief medegebruik, nieuwe doelgroepen en implementatie van natuur- en milieueducatie.

Wij begeleiden de Haagse Bond en de verenigingen bij het presenteren van hun huidige verworvenheden, maar ook wensen en mogelijkheden in zogenaamde bidbooks, die uiteindelijk aan het gemeentebestuur worden aangeboden. De activiteiten worden in financieel opzicht mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag.