Verberg Dit veld is verplicht in te voeren!

Dit veld is verplicht in te voeren!

Verberg Dit veld is verplicht in te voeren!

Wachtwoord vergeten? Vul hier uw e-mailadres in. Je ontvangt een link om een nieuw wachtwoord te creëren.

Error message here!

Terug naar het inlogscherm

Afsluiten
Top

Wie zijn de mensen

Bijna dagelijk zijn er namens het AVVN veel mensen, vrijwilligers en professional, bezig voor de volks- en hobbytuinders in Nederland. Zij reizen het hele land door. Komt er iemand namens het AVVN langs? Hier kun je zien wie dat is.

AVVN-bestuur

Het AVVN is een vereniging met een bestuur. De leden van het AVVN-bestuur worden door de aangesloten verenigingen en bonden benoemd. 

AVVN-personeel

Het bestuur en de aangesloten verenigingen en bonden worden ondersteund door het personeel van het AVVN. Ons kantoor staat in Utrecht, maar een deel van de personeelsleden is regelmatig in het land om zich op locatie voor het hobbytuinieren in te zetten.

Ereleden

Het AVVN prijst zich gelukkig dat er veel mensen zijn die zich als vrijwilliger of beroepsmatig voor het hobbytuinieren willen inzetten. Enkele personen doen of hebben dat dat op zo'n bijzondere wijze gedaan dat de door de bij het AVVN aangesloten verenigingen en bonden tot erelid benoemd zijn. 

AVVN - consuls

Consul wordenOm de contacten met onze achterban zo direct mogelijk te houden werkt het AVVN met ambassadeurs en consuls.

Consuls zijn vrijwilligers die de belangrijke taak hebben om de band met het AVVN en de verenigingen te verstevigen. Ieder van hen heeft een aantal verenigingen onder zijn hoede, die hij geregeld bezoekt, op vergaderingen en andere verenigingsactiviteiten, of gewoon via een wandelingetje over het tuinpark. 

De consul maakt door zijn geregelde aanwezigheid de dienstverlening concreter en persoonlijker. Hij is er om eerstelijns vragen te beantwoorden, praktische tips te geven en zo nodig om verzoeken om advies of bijstand door te spelen aan het AVVN. Want het kantoor en bestuur blijven gewoon verantwoordelijk voor de (gespecialiseerde) adviezen en ondersteuning.

De installatie van een nieuwe consul is een officiële gebeurtenis. 

AVVN - ambassadeurs

Ambassadeurs zijn vrijwilligers die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor het AVVN en het volkstuinwezen. Anders dan consuls hebben ze geen bepaalde regio of verenigingen in hun portefeuille, maar vertegenwoordigen ze door het hele land het AVVN bij bijzondere of speciale gelegenheden.

AVVN - adviseurs

Om de AVVN-leden en hobbytuinders zo goed mogelijk te kunnen helpen beschikt het AVVN over een netwerk van deskundigen. 

Adviseurs Natuurlijk Tuinieren

De adviseurs Natuurlijk Tuinieren zorgen voor de advisering en begeleiding van tuinverenigingen die deelnemen aan het begeleidingsproject Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.

LCK-jury

LCK staat voor Landelijke Complexen Keuring, een activiteit van het AVVN waarbij aangesloten tuinenverenigingen een beheer- en onderhoudsadvies kunnen krijgen voor hun tuinenpark. De LCK is in 4 categorieën ingedeeld op basis waarvan men de staat van beheer- en onderhoud van het tuinenpark kan afleiden. Dankzij de inzet van een aantal deskundigen jury-leden kunnen de adviezen geheel kostenloos worden gegeven.

Tuinpanel

 Het tuinpanel beantwoordt vragen over tuinieren en aanverwante onderwerpen van lezers van De Tuinliefhebber.